Cel projektu

 

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług.

Kto może wziąć udział w projekcie

 

Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających wpis do BUR (uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych), które:

 

  • chcą dzięki wsparciu stworzyć, rozwinąć i wprowadzić do swojej oferty nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie
  • nie posiadają w swojej ofercie form usług czy technologii, o których dofinansowanie się ubiegają
  • nie są dostawcą licencji ani usług szkoleniowych i doradczych dla pozostałych odbiorców wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”
  • mogące otrzymać pomoc de minimis
  • nie są powiązane kapitałowo lub osobowo  z dostawcą licencji ani z ODiTK
  • nie otrzymały wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” 
  • nie otrzymały dofinansowania na licencje i szkolenia/doradztwo z niniejszego projektu z innych źródeł
  • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków unijnych na podstawie prawodawstwa wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

 

Udział w projekcie mogą wziąć również pracownicy podmiotów BUR jeśli niezbędny będzie zakup szkoleń/doradztwa związanych z licencją.

Na czym polega wsparcie udzielane w projekcie

 

  • refundacja zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych 
  • refundacja zakupu usług szkoleniowych/doradczych, które są niezbędne do użytkowania zakupionej licencji. 

 

Okres realizacji projektu  

 

grudzień 2023 - wrzesień 2026 (lub do wyczerpania środków)

Poznaj 8 kroków udziału w projekcie

Krok 1

 

Podmiot BUR wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia (część merytoryczna) na www.licencjedlabur.pl

Krok 2

 

ODiTK sprawdza czy wniosek o udzielenie wsparcia spełnia wymagania konkursowe w zakresie licencji i ew. szkoleń/doradztwa

Krok 3

 

Podmiot BUR, który otrzymał pozytywną ocenę w Kroku 2 uzupełnia wniosek o udzielenie wsparcia (część formalna) na www.licencjedlabur.pl

Krok 4

 

ODiTK sprawdza czy wniosek o udzielenie wsparcia spełnia wymagania konkursowe w zakresie kwalifikowalności podmiotu

Krok 5

 

Podpisanie umowy między ODiTK i podmiotem BUR, który przeszedł pozytywnie ocenę w Kroku 2 i Kroku 4

Krok 6

 

Podmiot BUR kupuje licencję i ew. jego pracownicy biorą udział w szkoleniu/doradztwie

Krok 7

 

Podmiot BUR wpłaca 20% kosztu licencji i ew. szkoleń/doradztwa do ODiTK, a ODITK refunduje podmiotowi BUR 100% kosztu zakupu licencji i ew. szkoleń/doradztwa (dofinansowanie 80%)

Krok 8

 

Podmiot BUR wprowadza na rynek nową usługę dzięki zakupionej licencji