Rekrutacja

Krok 1

 

Podmiot BUR zakłada konto na stronie www.licencjedlabur.pl i wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia w zakresie licencji i ew. szkoleń/doradztwa (część merytoryczna). 

Opisuje m.in. jaką nową usługę rozwojową chce wprowadzić na rynek, jaką licencję chce kupić, czy potrzebuje szkolenia/doradztwa dotyczących licencji. 
 

Krok 2

 

ODiTK sprawdza czy wniosek o udzielenie wsparcia spełnia wymagania konkursowe w zakresie licencji i ew. szkoleń/doradztwa

Krok 3

 

Podmiot BUR, który otrzymał pozytywną ocenę w Kroku 2 uzupełnia wniosek o udzielenie wsparcia (część formalna) na www.licencjedlabur.pl

Krok 4

 

ODiTK sprawdza czy wniosek o udzielenie wsparcia spełnia wymagania konkursowe w zakresie kwalifikowalności podmiotu

Krok 5

 

Podpisujemy umowę na udzielenie wsparcia