Krok 1

 

Podmiot BUR kupuje licencję i ew. jego pracownicy biorą udział w szkoleniu/doradztwie. Licencję należy zakupić w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z ODiTK.

Krok 2

 

Podmiot BUR składa wniosek o refundację i otrzymuje 80%  zwrotu poniesionych kosztów.

Krok 3

 

Podmiot BUR wprowadza na rynek nową usługę dzięki zakupionej licencji. Wprowadzenie nowej usługi na rynek dokumentuje poprzez np. fakturę lub screen www dotyczący nowej usługi