Dane użytkownika
Minimalne wymagania — Znaki: 10, Liczby: 1, Wielkie znaki: 1
Dane Wnioskodawcy
pełna nazwa zgodna z dokumentem rejestrowym
w formacie 123123123
w formacie 123123123
Obszar
Status Przedsiębiorstwa (1)
Status Przedsiębiorstwa (2)
Mikro (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR). Małe (zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR). Średnie (zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz obrót roczny nie przekracza 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO). Duże (zatrudnia od 249 pracowników oraz obrót roczny przekracza 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny przekracza 43 mln EURO).
Czy masz specjalne potrzeby związane z niepełnosprawnością, które mają znaczenie w niniejszym projekcie?
Wniosek o refundację - OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY